دکتر آیت اللهی موسوی ارتوپدی و فوق تخصص در جراحی پا مچ پا و آرتروسکوپی

دکتر آیت اللهی موسوی دارای بورد تخصصی جراحی ارتوپدی و فوق تخصص در جراحی پا، مچ پا و آرتروسکوپی و نیز بازسازی مفاصل ( آرتروپلاستی زانو و هیپ) از دانشگاه تورنتو کانادا می باشد.
دکتر آیت اللهی موسوی موفق به اخذ رتبه اول پزشکی عمومی و رتبه دوم بورد تخصصی ارتوپدی در سراسر کشور می شود و پس از بیش از ده سال کار بعنوان هیئت علمی دانشگاه به کشور کانادا می رود و پس از گذراندن امتحانات پزشکی کانادا (Medical Councial of Canada) دوفلوشیپ بالینی و یک فلوشیپ تحقیق از دانشگاه تورنتو اخذ می نماید.

دکتر آیت اللهی موسوی ارتوپدی و فوق تخصص در جراحی پا مچ پا و آرتروسکوپی

 
Dr.moussavi

دکتر سید حجت آیت اللهی موسوی

متخصص جراحی ارتوپدی

فوق تخصص پا و مچ پا و آرتروسکوپی

و باز سازی اندام تحتانی از دانشگاه تورنتو کانادا