مقالات ارائه شده و سخنرانی ها

 

جراحی ها

photo-C

 

 

 

 

 

 

 

20/09/1397: درمانهای جراحی و غیرجراحی آرتروز مفاصل مید فوت 

کنگره مشترک دانشگاههای علوم پزشکی تهران – ایران و شهید بهشتی – بیمارستان امام خمینی تهران

 

12/02/1397: جراحی های هالوس و الگوس و دفورمیتی انگشت دوم و آخرین متدهای آرتروسکوپی مچ پا جهت ضایعات غضروفی استخوان تالوس

کنگره بین المللی پا و مچ پا دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

15/02/1397: روش های آرتروسکوپی تشخیصی و درمانی مچ پا و پانل ضایعات سیندسموز

کنگره سالانه انجمن جراحان ایران – تهران

 

30/07/1397: چالش ها در درمان پای بیماران دیابتی و شارکو

کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران – تهران

 

29/08/1396: پانل درمان شکستگی – دررفتگی های لیسفرانک

کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران – تهران

 

22/09/1396: درمانهای جراحی هالوس و الگوس و دفورمیتی انگشت دوم

کنگره دانشگاه علوم پزشکی تهران – بیمارستان امام خمینی

 

25/11/1396: درمان جراحی پیچ خوردگی های مکرر مچ پا به روش بروستروم و آرتروسکوپی مچ پا جهت درمان ضایعات غضروفی تالوس

انجمن جراحان زانو – آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران – جزیره کیش

 

28/02/1395: درمانهای جراحی هالوس و الگوس

انجمن جراحان زانو – آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران – برج میلاد – تهران

 

03/04/1395: درمانهای جراحی بیماری تاندون تی بیال خلفی

کنفرانس علمی ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران

 

01/02/1395: درمانهای جدید جراحی و غیرجراحی در بیماران مبتلا به شارکو

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

23/10/1394: درمانهای غیرجراحی پیچ خوردگی های مچ پا

کنگره انجمن علمی پزشکی ورزشی – تهران

 

01/03/1394: درمان شکستگی دررفتگی های فوت

کنگره انجمن پوتا، بیمارستان آتیه – تهران

 

26/02/1394: درمانهای جراحی پارگیها و دررفتگی های تاندونهای پرونئال

کنگره سالانه جامعه جراحان ایران – تهران

 

12/09/1393: درمان جراحی پیچ خوردگی های مکرر مچ پا

کنگره مشترک دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن پوتا

بیمارستان امام خمینی – تهران

 

04/10/1393: درمانهای جراحی و غیرجراحی پیچ خوردگی های مچ پا

کنفرانس ماهانه علمی انجمن جراحان ارتوپدی ایران – تهران

 

23/08/1393: روش های درمان جراحی و غیرجراحی صاف کف پا

دانشگاه علوم پزشکی یزد

 

28/03/1393: آرتروسکوپی مچ پا

کنگره ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران

 

08/03/1393: روش های جراحی بازسازی پارگی های قدیمی تاندون آشیل و پانل شکستگی های استخوان پاشنه

دانشگاه علوم پزشکی أصفهان

 

04/02/1393: جدیدترین روش‌ها در درمان پارگی‌های تاندون آشیل

کنفرانس ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران – تهران

 

2009: تعویض مفصل هیپ با پروتزهای سرامیک

بیمارستان TWH-تورنتو کانادا

2010:بازسازی دیفکت های استابولوم در آرتروپلاستی هیپ

بیمارستان TWH-تورنتو کانادا

2011: مقایسه فیوژن و همی آرتروپلاستی در درمان آرتروز شست پا ( تحقیق انجام شده در دانشگاه تورنتو) آرتروسکوپی مچ پا صافی کف پا پیچ خوردگی مچ تاندون آشیل پای دیابتی و شارکو

نوزدهمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران – نوامبر

1392 پانل درمان پای بیماران دیابتیک 

سی و هفتمین کنگره جامعه جراحان ایران- اردیبهشت ماه

1391: آرتروز مفاصل میانی پا ( تشخیص و درمان )

بیستمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران-آبان ماه

1391: تاندینت های مزمن آشیل ( تشخیص و درمان )

بیستمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران – آبان ماه

1391: تازه های جراحی در درمان ناپایداری مزمن مچ پا

بیستمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران – آبان ماه

1391: درمان جراحی پیچ خوردگی های مکرر مچ پا

همایش بین المللی جراحی پا و مچ پا AO- دانشگاه علوم پزشکی شیراز- مهرماه

1391: تشخیص و درمان پارگی تاندون تیبیال خلفی و صافی کف پای بزرگسالان

همایش بین المللی جراحی پا و مچ پا AO- دانشگاه علوم پزشکی شیراز- مهرماه

1390: تشخیص و درمان ضایعات تانرونهای مچ پا

دومین همایش دوسالانه بین المللی ISKAST- جزیره کیش-اسفند ماه

1390: چگونگی درمان پیچ خوردگی مچ پا

دومین همایش دوسالانه بین المللی ISKAST- جزیره کیش-اسفند ماه

1390: درمان ضایعات غضروفی مچ پا با آرتروسکوپی

نوزدهمین کنگره سالانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران – آبانماه

1390: تعویض مفصل مچ پا

جلسه ماهانه انجمن جراحان ارتوپدی ایران – خردادماه

1390: تاندون آشیل

همایش جامع مدون پزشکان عمومی – خردادماه

بررسی ضایعات عروقی همراه با انواع درفتگی های تروماتیک زانو

 ژورنال دانشگاه علوم پزشکی کرمان زمستان 2003-جلد 10 شماره1

درفتگی ایزوله تروماتیک کوبوئید

 ژورنال دانشگاه علوم پزشکی کرمان- تابستان 2003- جلد 10 شماره 3

نتایج آزادسازی پوسترومریال در درمان کودکان 6 ماهه تا 5ساله مبتلا به کلاب فوت مادرزادی

ژورنال دانشگاه علوم پزشکی کرمان زمستان 2004- جلد 11 شماره 1

1382: GradingandStaying تومورهای استخوان

کنفرانس بازآموزی ارتوپدی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان- بهمن ماه

1381: تشخیص عفونت های استخوان و مفاصل

کنفرانس بازآموزی ارتوپدی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان-دی ماه

1380: بررسی بیماران مبتلا به درد پا، بررسی بیماران مبتلا به درد هیپ

کنفرانس بازآموزی ارتوپدی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دی ماه

1379: آناتومی و بیومکانیک دست، بررسی بیمار مبتلا به درد شانه

کنفرانس بازآموزی ارتوپدی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دی ماه

1379: درمان عفونت های استخوان در کودکان

کنفرانس متخصصین اطفال- دانشگاه علوم پزشکی کرمان اردیبهشت ماه

1377: اورژانس های ارتوپدی و بیماران با تروماهای متعدد

کنفرانس بازآموزی ارتوپدی-دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 آرتروسکوپی مچ پا صافی کف پا پیچ خوردگی مچ تاندون آشیل پای دیابتی و شارکو