هالوس والگوس (Hallux Valgus)

 

جراحی ها

انگشت بزرگ پا هالوکس نامیده میشود.دراین بیماری انگشت شست پا به طرف انگشت دوم منحرف میشود.بتدریج برامدگی درقسمت داخلی شست بوجود می آید که بونیون نام دارد.

هالوس والگوس

 

علت بیماری چیست ؟

اغلب بیماری جنبه خانوادگی و ارثی دارد و در بعضی خانواده ها بیشتر دیده میشود اگرچه پوشیدن کفشها ی تنگ و نا مناسب میتواند هم در بروز و هم در پیشرفت آن نقش مهمی داشته باشد.

این بیماری در خانمها بسیار بیشتراز آقایان دیده میشود و در اکثر موارد بتدریج پیشرفت میکند.

علائم بیماری

انحراف انگشت شست به طرف انگشت دوم رخ میدهد که بتدریج با پیشرفت بیماری موجب پیدایش آرتروز در مفصل شست پا شده و این مفصل دردناک میگردد.چنانچه درمان مناسب و به موقع صورت نگیرد موجب دفورمیتی (تغییر شکل) انگشت دوم میگردد و کفش پوشیدن مشکل میشود .

در موارد شدید کفشهای بیماران تغییر شکل داده وبیمار قادر به پوشیدن کفش مورد علاقه خود نمیباشد.               

 

هالوس والگوس با دفورمیتی انگشت دوم

درمان بیماری چیست ؟

درمان غیر جراحی:

 

در ابتدا پوشیدن کفشهای راحت و مناسب و استفاده از اسپلینت بین انگشتی میتواند کمک کننده باشد.

درمانهای جراحی :

همینکه بیماری شروع به پیشرفت کند و مفصل دردناک شود جراحی لازم است.روشهای جراحی زیادی وجود دارد که بر اساس پروتکل آکادمی جراحان ارتوپدی آمریکا بر اساس شدت انحراف که با رادیوگرافیهای ایستاده از پای بیماران مشخص میشود باید روش مناسب را جراح انتخاب کند.

این نکته اهمیت دارد که انجام فقط یک نوع تکنیک جراحی برای تمامی انواع این بیماری اشتباه بوده و موجب برگشت بیماری میشود و یا آرتروز زودرس شست را باعث میشود که درمان آن مشکلتر است.

تنها تراشیدن برجستگی داخلی شست و آزاد کردن تاندونها موجب عود مجدد بیماری میگردد و اغلب جراحی استخوان ضروری است.بر اساس زاویه بین انگشت اول و دوم استئوتومی (برش) استخوان در نزدیکی مفصل شست و یا در قاعده استخوان و یا در تمام طول استخوان صورت میگیرد تا بیشترین میزان اصلاح بدست بیاید و انحراف عود نکند.

 

برش استخوان

 

 

 

قبل از جراحی                                     بعد از جراحی

قبل از جراحی                                   بعد از جراحی       

قبل از جراحی                                          بعد از جراحی