صفحه اصلی

 

جراحی ها

بیوگرافی
دکتر آیت الهی موسوی دارای بورد تخصصی جراحی ارتوپدی و فوق تخصص در رشته‏ های جراحی پا، مچ پا و آرتروسکوپی و نیز بازسازی مفاصل ( آرتروپلاستی زانو هیپ) از دانشگاه تورنتو کانادا می باشد.
دکتر آیت الهی موسوی موفق به اخذ رتبه اول پزشکی عمومی و رتبه دوم بورد تخصصی ارتوپدی در سراسر کشور می شود و پس از بیش از ده سال کار بعنوان هیئت علمی دانشگاه به کشور کانادا می رود و پس از گذراندن امتحانات پزشکی کانادا ( MedicalCouncialofCanada ) دوفلوشیپ بالینی و یک فلوشیپ تحقیق از دانشگاه تورنتو اخذ می نماید.

گواهینامه ها و تجارب کاری:
- بورد تخصصی جراحی ارتوپدی
- هیئت علمی دانشگاه
- فلوشیپ تحقیق ( ResearchFellowship ) در جراحی پا و مچ پا از دانشگاه تورنتو-کانادا
- فلوشیپ بالینی ( ClinicalFellowship ) در جراحی پا و مچ پا به مدت یکسال از دانشگاه تورنتو-کانادا
- فلوشیپ بالینی ( ClinicalFellowship ) در بازسازی مفاصل(AdultReconstruction) به مدت یکسال از دانشگاه تورنتو-کانادا
- دوره جراحی پا و مچ پا – دانشگاه سنت لوئیز آمریکا
- دوره جراحی آرتروسکوپی مفاصل کوچک پا – دانشگاه تورنتو – بیمارستان مونت سفیائی

دکتر آیت الهی موسوی دوره فلوشیپ جراحی پا و مچ پا را با آقایان دکتر Johnny.Tc.Lau و دکتر T.Daniels و دوره فلوشیپ آرتروپلاتی هیپ و زانو را با آقایان دکتر N.Mohammed رئیس بخش ارتوپدی و دکتر R.Davey رئیس سرویس و جراحی بیمارستان TorontoWesternHospital (TWH) در شهر ترنتو کانادا گذرانده است.