گواهینامه ها و تجارب کاری

 

جراحی ها

• بورد تخصصی جراحی ارتوپدی ( سال 1373 ) Certificate
• هیئت علمی دانشگاه
• فلوشیپ تحقیق ( Research Fellowship ) در جراحی پا و مچ پا از دانشگاه تورنتو-کانادا
• فلوشیپ بالینی ( Clinical Fellowship ) در جراحی پا و مچ پا به مدت یکسال از دانشگاه تورنتو-کانادا
• فلوشیپ بالینی ( Clinical Fellowship ) در بازسازی مفاصل(Adult Reconstruction) به مدت یکسال از دانشگاه تورنتو-کانادا
• دوره جراحی پا و مچ پا – دانشگاه سنت لوئیز آمریکا
• دوره جراحی آرتروسکوپی مفاصل کوچک پا – دانشگاه تورنتو – بیمارستان مونت سینائی

دکتر آیت اللهی موسوی دوره فلوشیپ جراحی پا و مچ پا را با آقایان دکتر Johnny.Tc.Lau و دکتر T.Daniels و دوره فلوشیپ آرتروپلاستی هیپ و زانو را با آقایان دکتر N.Mohammed رئیس بخش ارتوپدی و دکتر R.Davey رئیس سرویس های جراحی بیمارستان Toronto Western Hospital در شهر تورنتو کانادا گذرانده است.

• سخنرانی در کنگره های بین المللی انجمن جراحان ارتوپدی و دانشکده های پزشکی سراسر کشور