آرتروسکپی مچ پا(Ankle Arthroscopy)

 

جراحی ها

آرتروسکوپی مچ پا به عنوان یک عمل جراحی کم تهاجمی است این عمل شامل وارد کردن یک لوله به مچ پا است که دارای یک دوربین میباشد که با ان داخل مچ پا دیده می شود و مشکلات تشخیص داده میشود. از طریق برش های کوچک ابزار جراحی را می توان برای درمان برخی از مشکلات وارد مچ پا نمود.


چه کسی از آرتروسکوپی مچ پا سود می برد؟

بیماران مبتلا به:
اسیب های استخوانی- غضروفی و لیگامانی مچ پا OCD & ligamentous injuries
اجزا شناور در مفصل مچLoose bodies
استخوان های اضافه که محدودیت حرکت مچ پا ایجاد کرده باشند
بافت نرم اضافه در مفصل مچ پا Impingement syndrome

ارتروز مچ پاAnkle Osteoarthritis

کمک به جا اندازی بعضی از شکستگیهای مچ پاAssisting in reduction of ankle fractures

  • درد های مچ پا با علت نامعلوم Ankle pain of Unknown Origin

تشخیص و درمان بعضی از تومورهای مچ پاDiagnosis & treatment of ankle Tumors
مشکلات ناشناخته مچ پا Unknown Ankle problems

  • آرتروسکوپی برای تمام گروه های سنی مناسب است

 

چگونه ارتروسکپی مچ پا انجام می شود؟

معمولا نیاز به بستری در بیمارستان نیست

معمولا نیاز به دو شکاف 10 میلیمتری است

از بیهوشی عمومی یا اسپینال استفاده میشود

یک روش جراحی کم تهاجمی با بهبودی و ریکاوری سریعتر از جراحی باز میباشد